Odpust zupełny

Odpust zupełny

Odpust zupełny

       Nawiedzając z modlitwą, kościół lub kaplicę publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.

       Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne, czyli modlitewne nawiedzenie cmentarza. W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych, dzięki postanowieniu Ojca Świętego Franciszka. Chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych tam, gdzie są one zakazane.

       Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie, wypełniając następujące warunki:

brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;

– stan łaski uświęcającej, czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna;

– przyjęcie Komunii świętej;

– odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty.