Pokuta i Pojednanie

Home / sakramenty / Pokuta i Pojednanie
39 wyświetleń
Pokuta i Pojednanie

Pięć warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Wyznanie grzechów
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim