Małżeństwo

Home / sakramenty / Małżeństwo
40 wyświetleń
Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa. Do jego spisania potrzebne są:

  • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 3 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
  • dowody osobiste narzeczonych,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
  • zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauk przedmałżeńskich (pre-kany). To bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa odbywa się w Wieluniu w ośrodku NAZARET. Należy się z nim skontaktować nie później, niż sześć miesięcy przed planowanym małżeństwem.,
  • indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej),
  • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka

Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się w miejscu spisania tegoż protokołu dla drugiej parafii. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

W ramach przygotowania do zawarci sakramentu małżeństwa narzeczeni uczestniczą w konferencjach (pre-kanach). Szczegółowych informacji dostarcza sekretariat oddziału regionalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin „Nazaret” w Wieluniu – nr telefonu: 502455954.

Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu. Na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem i przynoszą, jeśli nie uczynili tego wcześniej, zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii oraz dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres). Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi.

ŚLUB POZA SWOJĄ PARAFIĄ

Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. W przypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu. Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła. Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.