Nowe wytyczne odnośnie Mszy świętych i nabożeństw w naszym kościele

Nowe wytyczne odnośnie Mszy świętych i nabożeństw w naszym kościele

UWAGA!!!

        Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada   2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1356) w naszej Parafii        

       we Mszach Świętych i Pogrzebach  może uczestniczyć  w kościele  50 osób. Siadamy co 2 ławka (oznaczone są książeczkami) po 2 osoby na krańcach ławek.

       Zgromadzenia o charakterze religijnym odbywające się poza budynkami nie są ograniczone liczbowo, ale poszczególne osoby muszą zachować pomiędzy sobą właściwy dystans (dotyczy to zarówno wiernych przebywających poza budynkiem kościoła, korzystających z nagłośnienia zewnętrznego, jak też uczestników liturgii pogrzebowej na cmentarzu).

       Wszyscy, w kościele, w kaplicy przedpogrzebowej oraz na terenie kościoła i wokół niego, a także na terenie cmentarza zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

 ks. Mariusz Sztaba, Masłowice, 06.11.2020 r.