W TROSCE O CMENTARZ I ŚWIAT…..

Home / Cmentarz i parking / W TROSCE O CMENTARZ I ŚWIAT…..
156 wyświetleń
W TROSCE O CMENTARZ I ŚWIAT…..

W TROSCE O CMENTARZ I ŚWIAT…..

 

1). Na 23 października (sobota), od godz. 09.00 zaplanowane są jesienne prace przed Uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzu i wokół niego oraz na terenie kościoła i wokół niego + parking. Do tej akcji w imieniu całej Parafii zapraszam, według kolejności, IV Grupę – Mieszkańców Małyszyna i Stawku. Proszę o zarezerwowanie sobie czasu i zorganizowanie transportu do wywożenia bioodpadów zebranych w czasie prac. W tym czasie m.in. podetniemy suche gałęzie drzew i krzewów, skosimy trawę – jeśli będzie taka potrzeba, zagrabimy alejki, itd. W związku z tymi pracami bardzo proszę, aby do tego czasu zrobione były porządki na poszczególnych grobach i przy nich.

2).  Bardzo proszę wrzucać odpady do kontenerów. Obok nich znajduje się szufla – nieraz trzeba z niej skorzystać, aby przepchnąć w kontenerze odpady i „utorować” drogę” następnym. Jeśli 1 kontener jest pełny (wszystkie 6 wpustów) – zanosimy śmieci do drugiego, sprawdzając, które wpusty są jeszcze w stanie przyjąć odpady. Jeśli rzeczywiście 1 i 2 kontener są całkowicie zapełnione, zostawiamy odpady w worku schowane pomiędzy kontenerami.

3). Osoby, które mieszkają poza terenem naszej Parafii, a mają na naszym cmentarzu groby swoich Zmarłych, bardzo proszę, aby w duchu elementarnej sprawiedliwości i odpowiedzialności za dobro wspólne (całoroczna opieka nad cmentarzem – koszenie trawy, wywóz odpadów, prace konserwatorskie, woda, itd.) złożyli stosowną ofiarę (czy to przed 1 listopada – w kancelarii, zakrystii, bądź na konto parafialne dostępne na stronie internetowej Parafii – www.parafiamaslowice.pl; bądź w czasie zbieranej ofiary na cmentarzu podczas Mszy Świętej 1 listopada).

4). Zbliżają się listopadowe dni. W tym czasie będziemy odwiedzać naszych Zmarłych na cmentarzach, przynosząc Im modlitwę, kwiaty i znicze. Może warto w tym roku i w następnych latach bardzo świadomie ograniczyć liczbę sztucznych wiązanek i zniczy, aby zadbać o Ziemię – nasz wspólny dom. Wystarczy przecież, aby każda Rodzina przyniosła na grób tylko 1 znicz, a odpowiedzialni za dany grób postawią jeden nowy wieniec. Przecież nie o ilość zniczy i wiązanek chodzi, a już na pewno nie o „pokazanie się” wg zasady „zastaw się , a postaw się”, ale o naszą modlitewną pamięć, wdzięczną obecność i serdeczne wspominanie Zmarłych, aby Dzieci  i Młodzież wiedzieli, Kto spoczywa na danym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz Zmarłym dać Panie….