NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE Październik 2021 rok

Home / ogłoszenia i inne / NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE Październik 2021 rok
190 wyświetleń
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE Październik 2021 rok

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Październik 2021 rok

godzina 17.15.

 

PONIEDZIAŁEK – Dzieci przedszkolne z Rodzicami.

WTOREK – Dzieci z I – III klasy z Rodzicami.

ŚRODA – Dzieci z IV z klasy z Rodzicami.

CZWARTEK – Dzieci z VI klasy z Rodzicami.

PIĄTEK –  Młodzież z klas VII-VIII.

SOBOTA – Młodzież szkół ponadpodstawowych i  pracująca.  

 

         Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego. (…) Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę”.

Jan Paweł II, Encyklika O Różańcu Świętym, nr 41